Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
09 listopada 2018
Ocena sytuacji kadrowej
7 listopada w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy została przeprowadzona ocena sytuacji kadrowej.


Ze strony Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ocenę sytuacji kadrowej przeprowadził czasowo pełniący obowiązki szefa Oddziału Kadr    i Uzupełnień ppłk Dariusz Tomsia.

W ocenie uczestniczyli również komendant Oddziału ŻW w Bydgoszczy płk Andrzej Iseman, zastępca ppłk Krzysztof Kaczyński, komendant Wydziału ŻW w Poznaniu, komendanci placówek     w Inowrocławiu, Toruniu i Grudziądzu, a także szefowie wydziałów i kierownicy samodzielnych sekcji Oddziału ŻW w Bydgoszczy.
 
Podczas oceny omówiono zmiany etatowe, stopień ukompletowania żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej oraz stan dyscypliny w oddziale.

 
Tekst i foto.: Paulina Klimkiewicz

generuj pdf
Kontakt

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy
Zygmunta Augusta 20 a
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415100
fax. 261415096
ozwbydgoszcz@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane