Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje
 • Żandarmeria związana była z ziemią bydgoską od początku niepodległej Polski. Zaczęto ją tworzyć na Pomorzu i Kujawach zaraz po objęciu tego terenu przez wojska gen. Hallera. Już 5 lutego 1919 roku przy Okręgu Generalnym Pomorze powołano Dowództwo Żandarmerii Wojskowej z siedzibą w Inowrocławiu, a następnie w Grudziądzu. Gdy w wyniku restrukturyzacji w 1920 roku siły Żandarmerii podzielono na dywizjony, na terenie działania dzisiejszego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy znalazło się część jednostek organizacyjnych 7 dywizjonu, którego dowództwo mieściło się w Poznaniu oraz 8 dywizjonu – z dowództwem w Grudziądzu. Były to plutony żandarmerii w garnizonach: Inowrocław, Bydgoszcz, Toruń i Grudziądz.
   
 • W tradycję, jaką dziedziczy Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy, chlubnie wpisuje się Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu. Powołane zostało 28 października 1920 roku jako Szkoła Żandarmerii i znalazło się w bezpośredniej podległości Dowództwa Żandarmerii Wojskowej w Grudziądzu. Ta kuźnia kadr żandarmerii II RP przemianowana została w Centralną Szkołę Żandarmerii Wojskowej, a następnie w Dywizjon Szkolny Żandarmerii (1927 r.) i Centrum Wyszkolenia Żandarmerii. Ostatnim komendantem Centrum był ppłk Stanisław Sitek. 17 września 1939 kadra CWŻ dostała się do niewoli radzieckiej. Niemal wszyscy zginęli w Katyniu oraz Miednoje. Także ostatni komendant Centrum, ppłk Stanisław Sitek znajduje się ma liście katyńskiej. W czasie wojny jednostki pomorskiej żandarmerii z bydgoskiego okręgu były przenoszone i łączone z innymi wszędzie tam, gdzie Siły Zbrojne RP walczyły z hitlerowskim najeźdźcą. Dopiero w 1990 roku odtworzono Żandarmerię Wojskową jako samodzielną formację w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej.
   
  Minister Obrony Narodowej, Decyzją Nr 439/MON z dnia 07 października 2007r. mianował ppłk Stanisława SITKA do stopnia pułkownika.
   
 • 15 czerwca 1990 roku powołana została Komenda Żandarmerii Wojskowej Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Powstał wówczas także Oddział Żandarmerii Wojskowej z siedzibą w Bydgoszczy. 
 • Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy, podobnie jak inne jednostki ŻW, wykonuje czynności w trzech podstawowych obszarach: dochodzeniowo-śledczym, prewencyjnym i operacyjno-rozpoznawczym. Aktualnie główny wysiłek jest skierowany na przeciwdziałanie narkomanii, korupcji oraz innym negatywnym zjawiskom społecznym i gospodarczym, obecnym w Siłach Zbrojnych RP. Z uwagi na obecność Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) w Bydgoszczy ogrom wysiłku przedstawicieli Oddziału kierowany jest w zabezpieczenie delegacji zagranicznych odwiedzających Centrum i czynności profilaktyczne z tym związane. 
 • Oddział aktywnie współpracuje z innymi służbami mundurowymi, zwłaszcza z Policją i Strażą Ochrony Kolei, z którymi wspólnie czuwa nad bezpieczeństwem pieszych i kierowców na drogach Pomorza i Kujaw oraz pasażerów na głównych szlakach kolejowych.  
  • Żandarmi z Oddziału ŻW w Bydgoszczy biorą czynny udział w misjach pokojowych ONZ, NATO, UE.
  • Bydgoskie szkarłatne berety aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej. Szczególnie intensywną współpracę prowadzą ze Szkołą Podstawową nr 5 im. płk. Stanisława Sitka w Grudziądzu, która jest szkołą patronacką żandarmerii. 
  • 2 maja 2013 roku Oddział ŻW w Bydgoszczy otrzymał od Prezydenta RP Flagę Rzeczypospolitej Polskiej jako znak suwerenności państwa, symbol najwyższych wartości, honoru i męstwa.
    

  Decyzją nr 188/MON z dnia 11 grudnia 2017 roku wprowadzono odznakę pamiątkową Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy. 

   

   

   

  • Odznaka zaprojektowana została na planie krzyża maltańskiego, nałożonego na złoty wieniec laurowy. Ramiona krzyża pokryte są emalią koloru szkarłatnego – nawiązującego do koloru beretu Żandarmerii Wojskowej. Obrzeża ramion krzyża mają kolor złoty. W centrum odznaki  umieszczono herb województwa kujawsko-pomorskiego – głównego terenu odpowiedzialności Oddziału.
   
  pdf

  Kontakt

  Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy
  Zygmunta Augusta 20 a
  85-915 Bydgoszcz
  tel. 261415100
  fax. 261415096
  ozwbydgoszcz@ron.mil.pl

   
  Jednostki Podporządkowane